De Hervormde Gemeente Moerkapelle organiseert een aantal evangelisatie-activiteiten in 2018. U wordt van harte uitgenodigd om deze activiteiten bij te wonen. Omdat deze activiteiten zeer toegankelijk zijn voor mensen die niet of nauwelijks bekend zijn met het christelijk geloof, willen u vragen om mensen uit deze doelgroep (buren, vrienden, familie, collega's enz) mee te nemen.

De activiteiten zijn:

Zaterdag 24 maart 2018 20:00 concert Gerald Troost

Zaterdag 24 maart geeft Gerald Troost een concert in De Hervormde Kerk in Moerkapelle.

Het Thema van dit concert is "100% voor jou!"

Beleef een indringend concert met Gerald en Nelinda Troost, samen met professionele gastmuzikanten.

Het programma zal bestaan uit solo's over het lijden, sterven en opstaan van Jezus. Ook is gelegenheid om samen te zingen! De opstanding van Jezus is een keerpunt in de geschiedenis en nog steeds actueel. Jezus gaf 100% voor jou. Er is hoop voor jouw leven. Er is een toekomst voor de wereld!'

Dit concert wordt georganiseerd door "Zingen in de Kerk". Een initiatief van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie.

Tickets à 5 reserveren euro zijn te via www.zingenindekerk.nl

Stille week, 27 maart - 29 maart 2018

In aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen worden van 27 - 29 maart drie korte laagdrempelige bijeenkomsten georganiseerd in het kerkgebouw van De Hervormde Kerk in Moerkapelle. Deze bijeenkomsten bestaan uit samenzang, overdenking en gebed. Deze bijeenkomsten zijn in het bijzonder bedoeld voor mensen die weinig tot niets met het christelijk geloof van doen hebben. Op een eenvoudige manier wordt stilgestaan bij de betekenis van Goede Vrijdag en wat Pasen is voor christenen.

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting in de hal van de kerk.

Dinsdag 27 maart 2018 19.00 uur - 19.30 uur

Woensdag 28 maart 2018 19.00 uur - 19.30 uur

Donderdag 29 maart 2018 19.00 uur - 19.30 uur

Alpha cursus, sep - nov 2018

In de maanden september - november 2018 is er een Alpha cursus. Deze cursus wordt gegeven op negen maandagavonden en één zaterdag. Exacte data en aanvullende gegevens volgen later.

Contact

Als er vragen zijn over bovenstaande activiteiten dan kunt u zich wenden tot het evangelisatieteam:

email: evangelisatieteammoerkapelle@gmail.com